Regioswitch

RSS
May 1

De prijs van de krant

Alleen het luxe Btw-tarief wordt verhoogd met 2%. Opluchting bij kranten, die overigens ook het plannetje om kranten naar dat hoge tarief te verplaatsen zagen stranden. Maar dat betekent niet dat de prijs van de krant niet omhoog gaat.

Dagbladen hebben de gewoonte om de inflatie door te berekenen in hun nieuwe tarieven. Die is in Nederland nu al ruim 2% en zal na de Btw-verhoging zeker uitkomen op 3%. 

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse dagbladen ook teruglopende advertentie-inkomsten deels gecompenseerd door de abonnementen duurder te maken. In de periode 2001-2010 halveerde de advertentieomzet maar namen de inkomsten uit abonnementen en losse verkoop toe met 13%.

bron: NDP jaarverslag 2010

Gemiddeld werd 1% boven het inflatieniveau verhoogd. Maar omdat de inkomsten uit advertenties het afgelopen jaar en dit jaar extreem dalen, zou een extra prijsverhoging van 2% niet vreemd zijn. Totaal dus +5%. Dat lijkt veel maar is in de afgelopen jaren wel vaker vertoond. In 2001 en 2009 was het zelfs ruim 6%.

bron: NDP jaarverslag 2010

Een verhoging – kranten spreken liever van ‘aanpassing’ – van 5% zou de prijs van een ‘gemiddelde’ krant van €300 naar €315 brengen. Digitale tarieven (in het hoge BTW-tarief) stijgen nog meer. Is dat slim? 

De Gelderlander vraagt €307,50 voor een abonnement wat 40 miljoen per jaar oplevert bij 130.000 abonnees. Een verhoging van 5% zou 2 miljoen extra opleveren. Maar de laatste jaren verliest de krant per jaar zo’n 3% van haar abonnees. Als dat ook in 2013 gebeurt, leveren de overgebleven 126.000 abonnees nog steeds 40.7 miljoen op. Maar als die 3% minder lezers de oude prijs van €307,50 hadden betaald waren de inkomsten gedaald tot 38.8 miljoen. Zelfs bij een daling van 4% wordt er nog een plus genoteerd: 40.3 miljoen. 

Prijsverhoging is dus een voor de hand liggende strategie. Vooral als je er vanuit gaat dat extra prijsverhogingen niet tot een massale uittocht van abonnees zal leiden. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen. 

Abonnees geven steeds vaker aan dat de prijs van de krant een reden is voor opzeggen. En in tijden waarin het nieuws beheerst wordt door prijsverhogingen, lagere AOW, hogere werkloosheid, onverkoopbare huizen en andere onheilstijdingen, zou die 5% wel eens teveel kunnen zijn. Daar komt nog bij dat door permanente prijsverhogingen de ‘instapdrempel’ voor nieuwe lezers steeds hoger wordt.

“Maar”, zullen uitgevers zeggen, “onze kosten gaan ook omhoog.” Dat is maar ten dele waar, een groot deel van de extra abonnee-inkomsten wordt namelijk linea recta overgemaakt aan de aandeelhouders. Misschien kan dat ook wel een beetje minder.